Welkom bij Stichting MarKans

De Stichting MarKans heeft zich als doel gesteld kunst en cultuur in Apeldoorn en omstreken te bevorderen. Door kunstzinnige activiteiten financieel te faciliteren creëren wij kansen voor amateurs en willen wij kunst en cultuur in Apeldoorn bevorderen. Stichting MarKans richt zich niet allen op het publiek, maar willen met name ook artistieke gezelschappen en individuele kunstenaars in de gelegenheid stellen zich te kunnen verbeteren. Als doelgroep zien wij hiervoor cursisten en groepen van Markant, Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie Apeldoorn, en anderen.

Het gaat om extra activiteiten, om projecten, die het steuntje in de rug van onze Stichting MarKans nodig hebben. Zo willen wij bijdragen dat de individuele deelnemers zich verder ontwikkelen en de kwaliteit van amateurkunst in Apeldoorn bevorderen

Wilt u ons steunen, kijk dan voor meer informatie als donateur. Uw giften zijn aftrekbaar, want Stichting MarKans is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bent u zelf iemand die met kunst en cultuur in Apeldoorn bezig is? Wilt u een leuk plan uitvoeren, maar komt u hiervoor financiële middelen te kort, kijk dan hoe u een aanvraag bij Stichting MarKans kan indienen.

Uitgelicht